V neděli na hasičské soutěži chodila jedna sympatická dáma a zjišťovala informace o hasičské soutěži, historii a vyptávala se i zúčastněných závodníků. Jaroslava Petrášková píše pro Jihočeské týdeníky a požádal jsem jí o článek, který o nás napsala, abych ho zveřejnil i pro Vás. Týdeník Budějovicko byl vydán ve středu 22. května 2013.

Pohyb po ledě je velice nebezpečný a je třeba se při něm mít vždy pečlivě na pozoru. Aby byl pohyb po přírodních zamrzlých plochách bezpečný, je nutné si připomenout pár základních pravidel. Vštěpujte tyto zásady i svým dětem, jde o život.

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! Toto přísloví zná asi každý, ale ne každý se tak chová. A málokdo už ví, jak se zachovat v případě požáru a jaká látka se nechá čím uhasit. Česká televize natočila pořad o požárech a jejich způsobu hašení. Vynechte jednu telenovelu, sedněte si pěkně celá rodina k obrazovce a koukněte se i s dětmi, jak se zachovat v situaci, kdy je každá vteřina drahá. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.  

Každý, kdo chce pálit klestí či jiný spalitelný odpad v lese nebo na své zahradě, má ze zákona povinnost ohlásit to na Hasičský záchranný sbor. Pokud tak neučiní, někdo kouř nahlásí jako požár a vyjedou hasiči, hrozí zbytečná pokuta. Podobných výjezdů máme i my relativně dost. Nejjednodušší formou tohoto ohlášení je webový formulář HZS Jihočeského kraje. A pozor: pálení klestí není to samé jako plošné vypalování travnatých ploch, jenž se řídí zcela jinými pravidly.

Klidněte sem, vyplňte a odešlete, je to jednoduché: Pálení klestí - webový formulář HZS JCK

Léto je za dveřmi a s ním také typické bouřky doprovázené nejen hromy, ale hlavně blesky.  Počet bouřkových dní za rok se pohybuje v rozmezí 25-40 a blesky každoročně způsobí několik požárů lidských obydlí. Posledním známým případem z našeho okolí je požár administrativní budovy ZOO Dvorce u Trhových Svinů v léta 2012.

Náš hasičský oddíl se celá léta věnuje celoroční hře Plamen. Hra sestává v našem obvodu z podzimního kola, kde se běhá závod požárnické všestrannosti a jarního kola s ostatními disciplínami. Pravidelně se nám daří postupovat do okresního kola České Budějovice, v posledních letech i do krajského kola Jihočeského kraje a několikrát na Mistrovství ČR. Základem je ale znát pravidla...

K 1. červenci 2008 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato vyhláška mimo jiné zavádí i povinnost vybavit stavby (bytové domy, ubytovací zařízení, garáže, rodinné domy apod.), které byly zahájeny po 1.7.2008 přenosnými hasicími přístroji.