Historické fotky SDH LišovObec Lišov byla postižena 30. dubna 1829 velkým požárem, při kterém lehlo popelem 23 domů, nalézajících se v úseku od farské zahrady až na rozcestí u bývalých kasáren. Celý tento úsek vyhořel ve vnitřní části obce podél silnice a ulice Malé strany. Příčina není známa. Po tomto požáru zakoupila obec stříkačku od zvonaře Jana Pernera v Českých Budějovicích za 448 zlatých.

Historické fotky SDH LišovSbor hasičů byl založen ale mnohem později, kdy obec zakoupila 6. února 1875 novou stříkačku z továrny bratří A. F. Smékal v Čechách u Olomůce. Následně byly sepsány v roce 1875 stanovy sboru, které byly uznány výnosem C.K. místodržitelství Království Českého ze den 22. září 1876. Následně obec vyzvala purkmistra zpěváckého spolku Přemysl, aby z členů svého spolku zřídil sbor dobrovolných hasičů. Přihlásilo se 28 členů, kteří okamžitě započali s výcvikem. Tím započala dlouhá a velice úspěšná historie našeho sboru. A také se tím vysvětluje, proč tak rádi zpíváme.

Mladí hasiči SDH Lišov pod vedením Jardy Peška ml.Historie sboru je opravdu dlouhá a bohatá. Rád bych proto vyzdvihl přínos našeho člena Jardy Pešků ml. (na fotce vpravo jako vedoucí mládeže), který sepsal dle starých pramenů historii sboru do jednoho uceleného souboru "Z historie Lišova" (soubor má 89 MB, proto jsem ho sem neumístil ke stažení). Jarda se dále snaží sesbírat, zaarchivovat do elektronické podoby a hlavně zachránit staré fotografie. Pokusím se s jeho pomocí Vám na stránky postupně odkrývat největší zajímavosti z naší historie.

V sobotu 11. září 2010 u nás v Lišově proběhly v rámci Lišovských slavností velkolepé oslavy 135. výročí našeho sboru založeného v roce 1875. Konal se slavnostní průvod, připínání stuh na hasičské prapory i ukázky zásahů s dobovou i moderní technikou. 

Při procházení starých dokumentů a výstřižků z novin narazil Honza na zajímavý rozhovor s naším bývalým členem panem Františkem Kocourkem. Mimo jiné se v článku dozvíte, jak se dřív svolávalo k požáru či zajímavosti o největším požáru truhlárny pana Svatoše.