hasici sdh lisov 2017 12 03 jednotka 12 16930Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Lišov (dále jen JSDH) kategorie III/1 je samostatným uskupením zřízeným městem Lišov. Veškeré zásahové vybavení, výjezdová auta i budova je v majetku města Lišov. V okamžiku vyhlášení poplachu vyjíždí členové jednotky jako zaměstnanci města Lišov, nikoliv jako členové SDH. Člen jednotky musí mít podepsanou smlouvu s městským úřadem, platnou zdravotní prohlídku a musí projít povinnými školeními, teprve pak je pojištěn.

JSDHO Lišov - IFA

V současné chvíli má jednotka 27 členů. Všichni vykonávají tuto práci ve svém volném čase a nebo na úkor svého zaměstnání. Velitelem JSDH Lišov je od jejího zřízení Václav Irmiš, jenž zajišťuje většinu komunikace s městským úřadem i Hasičským záchranným sborem ČR (dále jen HZS) v Českých Budějovicích, kam naše jednotka svým působením spadá. Zástupcem velitele jednotky a hlavním velitelem při většině výjezdů je Theodor Matouš st. Jednotka má v současnosti ještě čtyři proškolené velitele družstev, kteří v případě výjezdu mohou velet zásahu - Tomáše Strnada, Milana Mošnera, Jana Strnada a Miroslava Hradila ml.

Podobným školením jako velitelé jsou každoročně podrobeni i strojníci jednotky. V současnosti máme ve stavu 9 strojníků hasičských cisternových aut - Jaroslav Pešek, Jan Herda, Jan Strnad, Miroslav Hradil ml., Zdeněk Kubata, Jaromír Smékal, Jiří Herda, Petr Matouš, Plecer Jan.

JSDH Lišov funguje v rámci poplachového plánu Jihočeského kraje v systému JPO 3. Máme povinnost vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu. Díky sehranému týmu vyjíždí první vozidlo většinou do pěti minut. Poplach je v poslední době vyhlašován většinou pouze pomocí mobilních telefonů, siréna se zapíná mezi 7 hodinou ráno a 21 hodinou večer.  Kromě příchozího horovu AMDS přichází ještě doplňující SMS s konkrétními údaji. Z toho vyplývá, že musíme mít svůj mobilní telefon hlavně v noci zapnutý a u sebe, jinak se o poplachu ani nedozvíme.

Vybavení jednotky se rok od roku lepší zejména díky evropským, státním a krajským dotacím. Velmi nás podporuje také samotné město Lišov.

JSDHO Lišov - CAS 16 MAN

V roce 2006 se nám podařilo získat nový zásahový cisternový automobil CAS 16 MAN. Je to naše nejvytěžovanější auto, neboť je vybaveno vším potřebným jak k požárům, tak k technických zásahům. Mezi nové vybavení tohoto auta, které jsme do té doby v jednotce neměly, jsou například dýchací přístroje Pluto, vysokotlaký proud, přetlaková ventilace, elektrocentrála, motorová pila aj. 

Druhým nejdůležitějším a nejnovějším zásahovým vozem pořízeným v prosinci 2017 je cisternová automobilová stříkačka v provedení pro velkoobjemové hašení Tatra Force T 815–7. Cisterna je postavena na armádním podvozku 6x6 určeném do těžkého terénu s brodivostí 1200 mm. Tyto parametry využijeme zejména při lesních požárech a povodních. Vozidlo pohání vzduchem chlazený motor TATRA o výkonu 325 kW a zdvihovém objemu 12667 cm3. Nejen motor, ale i převodovka, spojka a kabina jsou výrobkem kopřivnické Tatry. Cisterna je vybavena poloautomatickou převodovkou a kotoučovými brzdami. Předností cisterny je zejména výška 2850 mm, nízké těžiště a výjimečný tatrovácký podvozek. Tyto parametry zvyšují průjezdnost, bezpečnost a rychlost jízdy. Délka cisterny je 9450 mm a hmotnost 25 tun. Cisterna je vybavena čerpadlem o výkonu 3000 litrů za minutu a vysokotlakou částí o výkonu 250 litrů za minutu a jmenovitém tlaku 4 MPa. Nádrž pojme 9000 litrů vody a 540 litrů pěnidla. V kabině je místo pro čtyři zasahující hasiče. Samozřejmostí jsou moderní přetlakové izolační dýchací přístroje, osvětlovací stožár, asanační lišta a elektrický lanový naviják o tažné síle 51 kN. 

JSDHO Lišov - CAS 32 TATRA 815

Třetím nejdůležitějším zásahovým vozem u nás je CAS 32 TATRA 815, cisterna o obsahu 8200 litrů vody. V lednu 2018 jsem se rozloučili s naším vozem IFA, jenž byl využíván zejména k výcviku a přepravě osob a na povodně a přesunuli jsme ho do Vlkovic. V květnu 2013 jsme oplakali naší CAS 25 LIAZ 706, stařičká cisterna s nádrží na 3500 litrů vody. Město Lišov ji prodalo do obce Soběnov z důvodu nevyužitelnosti, vysokých nákladů na opravy a pojistky. 

 

JSDHO Lišov - CAS 25 LIAZ 706

Naše jednotka má ročně přibližně 15 - 30 výjezdů všeho druhu. Vyjíždíme zejména k požárům, ale jsme vybaveni i na záplavy, vytopené sklepy, polomy, osvětlování či jinou technickou pomoc. Výjimečně jsme povolání z HZS na asistenci u dopravní nehody. Naším krédem je vystupovat profesionálně. Věřím, že se nám to daří a že máme jak mezi občany města Lišov a přilehlých obcí dobrou pověst, tak i mezi profesionálními hasiči z Českých Budějovic a Třeboně, kterým nejčastěji pomáháme.

V níže uvedených kategoriích naleznete archiv všech zaznamenaných výjezdů seřazený podle let. Tento soupis pravidelně doplňuje a aktualizuje Jan Strnad.

Zásahová jednotka JSDHO Lišov