Jednotka provedla uhašení porostu keřů, staré trávy a kompostu o velikost cca 5x5 metrů u domu č.p. 13 v Levíně.