Přečtěte si výčet nejdůležitějších a největších požárů a technických zásahů, ke kterým naše jednotka v Lišově letošní rok dosud vyjela.

V 19:54 vyjela JSDH Lišov k požáru kontejneru s odpadky na Smržovské straně rybníka Dvořiště s vozy tatra a man. Provedena lokalizace a likvidace prolitím kontejneru a okolních porostů a traviny.

V 7:13 vyjela jednotka SDH Lišov k požáru elektrického rozvaděče na náměstí Míru v budově jídelny. Jednotka vyjela s vozy CAS 16 MAN a CAS 32 T815 TATRA. Požár byl uhašen za pomoci sněhového hasícího přístroje. Zásah byl veden v dýchací technice.

V 7:21 jednotka vyjela k ohlášenému požáru v Lužnici s Cas 32 T 815. Jednotka byla určena jako rezervní CAS pro doplňování vody. Jednotka nakonec nezasahovala.

V 15:30 vyjela jednotka SDH Lišov hned ke dvěma událostem současně. Cas 16 Man vyjela ke spadlému stromu přes komunikaci u obce Jelmo.

V 15:30 vyjela jednotka SDH Lišov hned ke dvěma událostem současně. Cas 32 Tatra 815 vyjela k požáru trávy do obce Borek.

V 9:23 vyjela jednotka SDH Lišov k požáru pole do obce Chotýčany. Jednotka na místě zjistila, že se jedná o planý poplach, kouř by ve skutečnosti prach od zemědělské techniky.

Ve 20:35 vyjela jednotka SDH Lišov k požáru skládky odpadu do Českých Budějovic. Zásah byl prováděn v dýchací technice. Požár komplikovala výška skládky kolem osmi metrů. Požár byl lokalizován ve 23:22. Práce na likvidaci požáru pokračovali celou noc.

V 10:04 vyjela jednotka SDH Lišov s vozy Man a Tatra k opětovnému vznícení lesa ve Štěpánovicích. Po příjezdu proveden průzkum, zjištěny zbylé ložiska požáru z předešlého dne, použity 3 x proud C z vozidla MAN postupné rozhrabání a prolití dotčených ložisek v prostoru požářiště. Voda byla kyvadlově doplňována cisternami JSDH Ledenice.

Požár lesa ve Štěpánovicích - hasiči Lišov

Zaručeně největším letošním zásahem, co se týče rozsahu i náročnosti, byl rozsáhlý požár lesa v pátek 7. srpna za obcí Štěpánovice směrem na Horní Miletín. Obrovské sucho, které v lesích je, způsobilo prohoření ohně do hlubokého kořenového systému v rozsahu 1,5 hektaru.

Ve 12:14 vyjela jednotka SDH Lišov k požáru u železniční trati z Rožnova na Včelnou. Při příjezdu na místo události již zasahovala jednotka z Českých Budějovic s Camivou a Drážní hasiči.