Lesní požár, vichřice či velký požár dvou aut v rodinné zástavbě - to všechno musela jednotka Sboru dobrovolných hasičů řešit v roce 2017. Podívejte se na výpis všech výjezdů.

Požár Avie na Klaudě (6. února)

Ve 13:36 vyjela jednotka na požár Avie na Klaudě - jednotka nezasahovala.

Kouř za lesem (15. března)

Byl spatřen kouř nad Velechvínem. Jednotka provedla průzkum v okolí, ale nezjistila žádné ohnisko - planý poplach.

Požár lesa (1. dubna)

Na apríla jednotka hasila dvě hodiny požár lesního porostu cca 50x50m za Zvíkovem společně s HZS ČB a jednotkou Zvíkov.

Požáru zahradní pergoly v obci Jivno (2. dubna)

Následující noc po lesním požáru byla jednotka povolána k požáru zahradní pergoly v obci Jivno. Vyjela s jedním vozem MAN. Při příjezdu k místu zásahu už byly na místě dvě cisterny HZS České Budějovice, požár již byl uhašen a docházelo pouze k rozebírání konstrukce. Po domluvě s velitelem zásahu jednotka nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.

Požár trávy (2. dubna)

 V Jivně ohlášen požár trávy, jednalo se o planý poplach.

Požáru kontejneru Dvořiště (14. dubna)

Jednotka byla povolána k požáru kontejneru v chatové oblasti rybníku Dvořiště v obci Horní Slověnice. Za pomoci jednoho proudu C byl kontejner plně prolit vodou. Byla použita celá nádrž vozu MAN - 2200 litrů

Požár Třeboň (16. dubna)

V Třeboni došlo k požáru v průmyslovém objektu, jednotka vyjela na místo s oběma vozy, ale byla velitelem zásahu vrácena zpět na základnu. Na místě zasahovaly jednotky JSDHO Lomnice n/L, HZS Třeboň a ČB.

Technická pomoc Lišov (16. dubna)

Ve 12:06 hodin zajištěna technická pomoc, odklízení stromu v Lišově.

Požár osobních aut Lišov (30. dubna)

Letošní největší zásah zaznamela jednotka ráno před májkou. V zastavěné oblasti v Severní ulici hořela těsně vedle zavřené garáže dvě vozidla. Jedním proudem C ochlazována garáž, vysokotlakým proudem hašena vozidla.auta severni

Technická pomoc Velechvín (5. května)

Mezi obcemi Velechvín a Hrůtov zasahovala do komunikace silná větev spadlá během včerejší bouře. Jednotka zajistila komunikaci, pomocí motorové pily větev odřezala a odstranila z komunikace.

Strom na trafostanici (19. května)

V ulici Luční spadl strom na trafostanici s asistencí společnosti E-on, která vypnula proud, jsme strom odstranili.

Technická pomoc Levín (23. června)

Ve 14 hodin jednotka odstranila strom zavěšený nad komunikací mezi obcemi Levín a Velechvín.

Technická pomoc Hrůtov (23. června)

Ve 3:50 byla jednotka vyslána na spadlý strom na odbočce do Hrůtova.

Planý poplach (19. srpna)

Jednotka byla ještě jednou svolána k technické pomoci na padlý strom, který hlásili zaměstnanci firmy E-on u areálu dřevozpracujících závodů Steinbauer a Lechner v Sosním u města Lišov. S vozem MAN byla projeta silnice okolo celého areálu, ačkoliv vše sedělo s navigací z OPIS, žádný padlý strom na elektrické vedení nalezen nebyl - planý poplach.

Technická pomoc (19. srpna)

Během krátké ale prudké větrné smrště a bouře nad městem Lišov byl jednotce vyhlášen poplach k požáru nízké budovy u obce Slověnice. Vzhledem k větrné kalamitě, která se nad Českobudějovickem přehnala, došlo k nesmírně komplikovanému několikahodinovému zásahu. Vozidla JSDHO Lišov Man i Tatra 815 vyjeli současně, poté se jejich činnost rozdělila, aby se ke konci zásahu vozy opět sešli a přijeli na základnu současně. OPIS eviduje v průběhu první vlny výjezdů mezi 00:13 hodin a 03:01 ráno tři samostatné výjezdy, pro naši jednotku se ale jednalo o jeden výjezd, nedojetí k místu nahlášeného požáru z důvodu planého poplachu, ale následně o technický zásah na osmi místech v regionu.

  1. požár nízké budovy u obce Štěpánovice - vozy MAN a Tatra 815

  Poplach byl jednotce vyhlášen během velké větrné smrště, jež se nad Lišovem přehnala. Město bylo bez proudu. Jako první vyjel vůz MAN, který ale k místu události nedojel přímou cestou, neboť silnice mezi Štěpánovicemi a Vlkovicemi byla zatarasena spadlým stromem. Vůz MAN i dva vozy HZS ČB se museli otočit, vůz TATRA jel díky informaci přes analogovou vysílačku rovnou přes Vranín. Cestou byl přes digitální vysílačku (nejspíše od vozu HZS Třeboň) nahlášen planý poplach. Asi 200 metrů před křižovatkou silnic na Libín, Vlkovice a Slavošovice byl spadlý strom zasahující do půli komunikace. Během pár minut dorazil na místo i vůz MAN a obě cisterny HZS ČB. Ty jsme nechali předjet k místu planého poplachu s tím, že strom naše jednotka odstraní. K místu nahlášeného požáru tedy jednotka nedojela.

  1. spadlý strom na komunikaci Vranín - Slavošovice - vozy MAN a Tatra 815

  Jak jsem popisoval výše, po průjezdu HZS ČB jsme odstranily spadlý strom z komunikace pomocí motorové pily. Následně se činnost družstev rozdělila.

  1. spadlý strom u obce Štěpánovice směr Vlkovice - vůz Tatra 815

  S vozem Tatra jsme projeli okolo nahlášeného požáru a pokračovali k obci Štěpánovice. Po domluvě s hlídkou Policie ČR odstranili strom spadlý přes celou komunikaci pomocí motorové pily. Jednalo se o strom, který původně zabránil průjezdu zasahujících jednotek k místu "požáru". Následně jsme jeli na pomoc vozu MAN do Vranína

  1. spadlý strom v obci Vranín - vůz MAN a následně Tatra 815

  V obci Vranín byl spadlý strom na telefonní dráty, jeden sloup držící tyto dráty byl silně nahnutý a hrozil jeho pád. Hned vedle byla spadlá lampa veřejného osvětlení, která ale stále svítila, tudíž byla celá pod proudem. Velitel družstva Miroslav Hradil na to upozornil OPIS i linku E-on. Původní domluva byla počkat na příjezd E-onu, ale nakonec jednotka strom opatrně rozřezala a bez poškození telefonního kabelu odstranila mimo komunikaci. Také sloup s osvětlením byl natočen z komunikace, aby se tudy dalo bezpečně projíždět, místo bylo ohraženo páskou. Vůz Tatra se na místě otočil, doplnil jednoho člena družstva do svého vozu a vracel se na základnu. 

Po příjezdu na základnu s Tatrou jsem kontaktoval OPIS přes mobilní telefon. Operační důstojník nakonec udělil jednotce hned tři místa - Hrůtov, Dolní Slověnice a Miletín. Vůz MAN byl ve Vraníně hotový a proto jsme si akce rozdělili, MAN jel přes Štěpánovice, Miletín, Dunajovice, Slověnice a Hůrky a vůz Tatra jel na Hrůtov, Velechvín, Hůrky a Slověnice.

  1. dva spadlé stromy u obce Hrůtov - vůz Tatra 815

  Mezi obcemi Levín a Velechvín přijela jednotka k dvěma spadlým stromům zavěšeným větvemi do prohnutého vedení telefonního kabelu. Stromy byly opatrně rozřezány a odstraněny bez poškození vedení.

  1. spadlý strom směrem na Velechvín - vůz Tatra 815

  Asi 300 metrů od výše uvedeného místa byl na stejné komunikaci spadlý strom částečně zasahující do silnice. Jednotka se otočila ve Velechvíně a při cestě zpět u tohoto stromu zastavila a odstranila z komunikace. Zprůjezdnění komunikace nahlášeno na OPIS.

  1. spadlý strom mezi obcemi Hůrky a Slověnice - vůz Tatra 815 a MAN

  Toto bylo nakonec poslední místo, kde jednotka zasahovala a kde se obě naše protijedoucí vozidla opět setkala. Strom zasahoval do komunikace pouze částečně, byl rozřezán a odstraněn. V ten moment na tablet MANu přišla další událost v Hrůtově. Jelikož jsme se odtud právě vrátili, ale neměli jsme 100% jistotu, že se jedná o vyřešenou událost, projela Hrůtovem (a hlavně spojnicí směrem na Lišov, kudy Tatra nejela) ještě hlídka s MANem. Komunikace byla průjezdná a MAN se vrátil na základnu od Levína, Tatra směrem od Hůrek. Příjezd jednotek nahlášen současně na OPIS velitelem MAN.

  1. Dva spadlé stromy u obce Miletín - vůz MAN

  Na základě domluvy mezi družstvy JSDHO Lišov se vydala osádka vozu MAN z Vranína rovnou přes Štěpánovice na Miletín, kde byly ohlášeny dva spadlé stromy. Jednotka je našla mezi Sosním a Miletínem a pomocí motorové pily je rozřezala a odstranila z komunikace.

  1. Spadlý strom u obce Dunajovice - vůz MAN

  Odstraněn spadlý strom z komunikace.

  1. Spadlý strom před obcí Horní Slověnice - vůz MAN

   Odstraněn spadlý strom z komunikace.

Poté se oba vozy potkaly u spadlého mezi Hůrkami a Dolními Slověnicemi, kde odstranily spadlý strom. Popsáno v druhé zprávě.

Po kontrolním průjezdu obcí Hrůtov se vůz MAN vrátil zpět na základnu.

Celkem vůz MAN najezdil cca 35 km a vůz Tatra cca 25 km.

jelmoPožár Jelmo (21.srpna)

Jednotka byla povolána k požáru strniště za obytnou budovou v Jelmu. Na místo dorazila s oběma vozy MAN i TATRA 815 jako druhá jednotka po HZS ČB. Požár byl již tou dobou lokalizován, lišovská jednotka aktivně nezasahovala a po domluvě s velitelem zásahu se vrátila zpět na základnu.

Technická pomoc (26.srpna)

V sobotu krátce po poledni byl jednotce vyhlášen poplach k vyzvednutí uhynulé labutě na hrázi rybníka Dvořiště ze strany od obec Smržov. Na místo vyjela jednotka HZS Třeboň, labuť vylovili a zavolali na OPIS, že ji našli v jiném katastru, než se původně očekávalo, a musela být předána naší jednotce, neboť byla nalezena v katastru obce Lišov.

Po domluvě s OPISem na místo vyjela dvoučlenná jednotka s vozem MAN, labuť si od profesionálních hasičů vyzvedla na hrázi rybníka Dvořiště. Naši hasiči ji pak odvezli na sběrné místo kafilérky v Chotýčanech. O předání dostali písemné potvrzení, které bylo předáno veliteli jednotky.

Požár Levín (31.srpna)

Požár lesního nakladače v prostoru na lesní cestě. Po příjezdu provedena lokalizace pomocí vysokotlakého proudu a dvěma proudy C. Provedeno prolití okolního lesního porostu a ochlazení nakladače. Proveden průzkum okolí a ochlazení naloženého dřeva.

Požár skládky (13. září)

Při příjezdu na MÚ jednotka odštípla zámek brány a průzkumem zjistila, že je zasažena skládka komunálního odpadu o rozměrech cca 8x8 m. Nasadili jsme dva útočné proudy a oheň byl lokalizován.

Technická pomoc - záchrana osoby (22. září)

Veliteli byl ohlášen výjezd k technickému zásahu, který si vyžádala Policie ČR. V prvním patře výškové budovy cca 3 metry vysoko stál opilý muž na vodorovném vývodu z plynového kotle a hrozil skokem dolů. Jednotka připravila tři nastavené žebříky a lékařskou brašnu, víc nešlo nic dělat. Po příjezdu jednotky HZS byl velitelem muž přesvědčen, aby si to rozmyslel a vrátil se zpět do bytu, kde si ho už přebrala hlídka Policie. Po domluvě s velitelem HZS se jednotka vrátila zpět na základnu.

kunZáchrana koně (30. září)

Jednotka byla povolána k záchraně koně v obci Hrůtov. Při příjezdu na místo zásahu bylo vše rovnou řešeno s veterinářem. Ve stáji ležel jedenáctiletý kůň, který celou noc zůstal ležet na boku a díky kluzké betonové podlaze se nemohl zvednout. Hrozilo nebezpečí, že si kůň dalším ležením způsobí poranění pravé zadní nohy proležením. Velitel si povolal na pomoc jednotku HZS ČB a na pomoc přijel i někdo z místních s kloubovým manipulátorem. První částí zásahu bylo vytáhnout koně z maštale ven. Kůň mohl odhadem vážit cca 600-800 kg. Když byl kůň posunut až do vrat maštale, přijela na místo jednotka HZS. Druhou částí bylo koně zvednout za pomoci hadic B a mechanického manipulátoru. To se povedlo asi po půl hodině práce, ale kůň měl nohu naprosto necitlivou a nebyl schopen na ní stát. Poslední částí zásahu bylo koně rozhýbat, jistit proti pádu a postupně během hodiny úplně rozchodit. Při odjezdu obou jednotek už kůň stabilně chodil s majitelkou za ohlávku s tím, že ho nesmí pustit do maštale, kde by mu to mohlo opět klouznout.

ctyrkolkaDopravní nehoda (10.října)

Jednotka JSDHO Lišov byla povolána na základě žádosti ZZS ČB k transportu pacienta do obce Velechvín. Muž jel na čtyřkolce a spadl z ní někde před obcí v polích. Vyjel vůz MAN a jeden člen jednotky jel osobním vozem z nedaleké vesnice. Díky přesné navigaci z aplikace Záchranka jsme dorazili na místo bez problémů a zároveň s prvním sanitním vozem ZZS. Okamžitě jsme začali s pomocí záchranářům. Muž komunikoval, ležel na zádech, měl již sundanou helmu, nemohl se hýbat, stěžoval si na bolest v pravém rameni a bedrech. Pomohli jsme muži z motorkářské bundy, nasadili bederní pás, nákrčník a přesunuli ho na vakuová nosítka. Po zafixování do nich jsme muže přenesli na pojízdná nosítka a pomohli do vozu záchranné služby. 

 

Bouře Herward (29.října)

skolkaNa křižovatce u Mateřské školy Lišov v Čechově ulici byla spadlá vysoká borovice přes celou ulici. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán a odklizen z komunikace. Na místo dorazila i hlídka Policie. Na místě byl i školník MŠ, neboť byl zničen plot.

Na protější straně silnice vítr zlomil narezlou stojnu městského banneru – malého billboardu na vylepování reklam. Hrozilo zhroucení celé konstrukce na okolojdoucí lidi na chodníku, a proto jsme konstrukci celou smontovali. Při této činnosti došlo k poranění kolene velitele zásahu. Hlídka Policie mu dokonce nabídla zavolání sanitky, to bylo odmítnuto.

sloveniceNa zavolání soukromého občana přímo na velitele byla jednotka vyslána ještě do Horních Slověnic, chatové oblasti Jižní břeh, přičemž si velitel družstva vyžádal posilu s vozem TATRA 815. Tatra dojela na místo zásahu první, vůz MAN přijel s pětiminutovým zpožděním. Na místě byla padlá mohutná bříza přes místní komunikaci. Hasiči ji postupně rozřezali na kusy a odklidili z cesty.

Cestou zpět ještě osádka vozu Tatra vyřezala dva menší stromy spadlé u obce Hrůtov a Levín.

Technická pomoc (29.října)

Odstranění padlého stromu na telefonním vedení.

Požár kompostéru (30.října)

Jednotka vyjela na požár kompostéru na hlavní ulici. Událost nahlásil šikovný soused kterému se podařilo požár lokalizovat před příjezdem jednotky. My jsme jedním proudem C oheň zlikvidovali, a když bylo po všem vykoukla paní domu z okna a ptala se co se tady děje, velitel zásahu jí odpověděl, vám tady hoří a vy si nahoře spíte.

ifa sloveniceTechnická pomoc (13. listopadu)

Zásah na malém Lišově nakloněný strom nad chatou. Proveden průzkum postiženého prostoru, nebylo zjištěno bezprostřední ohrožení osob a majetku

Požár kulturního domu (15. listopadu)

Na ohlášený požár kulturního domu jsme vyjeli s vozy Tatra 815, IFA a transportér. IFA vyrazila na jeden ze svých posledních výjezdů, kde zahořela střecha. Nutno říci, že IFA jela z toho důvodu, že náš MAN měl servis tak jelo vše co jsme v hasičárně měli. Jirka Herda se s námi vsadil o stovku, že do té doby, než se vrátí Man ze servisu, tak nebude žádný výjezd. Stojí ho to tři kila. Jirko!!!

Nová Tatra - první dva výjezdy (6. prosince)

Ve 20 hodin jsme přihlásili naší novou Tatru 7 do výjezdu a na operačním nelenili a už za pouhých šest hodin nás povolali na převrácený kamion nad Lišovem. O dalších dvanáct hodin později nová Tatra vyrazila na svůj druhý výjezd do obce Kaliště na požár auta na vrakovišti.

Asistence pro ZZS ČB (30. prosince)

Jednotka asistovala u záchrany a vyproštění osoby zavalené stromem. Před příjezdem jednotky již byly na místě dva vozy ZZS ČB.