Branný závod Miletín

V sobotu 13. října se za nádherného podzimního počasí pořádalo v Miletíně nedaleko Lišova podzimní kolo hry Plamen. Začíná tím vždy nový roční této celoroční soutěže, která vyvrcholí vždy až v červenci na mistrovství republiky, jehož jsme se několikrát také zúčastnili. 

Do Miletína jsme přijeli se čtyřmi družstvy starších a třemi družstvy mladších žáků. Ve starších nejlépe dopadlo Vencovo družstvo Lišov I., které skončilo na pěkném třetím místě. U mladších si bramborovou čtvrtou příčku vybojovalo Hanzovo družstvo Lišov IV., kde je i spousta benjamínků. Velmi dobře zabojovalo místní družstvo Miletína v obou kategoriích, když starší vyhráli a mladší byli druzí. Tak uvidíme na jaře, bude to boj!