Jihočeské stovkování - Lišovská stovka

Za krásného letního slunného počasí proběhla v našem sportovním areálu v neděli 17. července soutěž jednotlivců s názvem Lišovská stovka, jež je součástí seriálu Jihočeská stovka.

Hlavní myšlenkou tohoto seriálu je umožnit zejména mladším závodníkům ve věku dorostu, ale i starším žákům a samozřejmě i dospělým mužům i ženám soutěžit v této unikátní hasičské disciplíně závodu na 100 metrů překážek, která se v našem regionu v minulosti běhala pouze na postupových soutěžích. Seriál má své vlastní webové stránky www.jihoceskestovky.webnode.cz, kde najdete články, registrace, fotky, výsledky i pravidla.

A jelikož v Lišově chceme, aby dorost sportoval, tak pro to děláme maximum. Hlavní dík patří Plešounovi, který se dlouhodobě našemu dorostu věnuje a vystřídal v tom našeho starostu Jardu, jež dostal kluky do republiky, ale stejně tak Kubovi, který dává dohromady i kluky z okolí v současnosti. Velké díky patří také Dorkovi ml., který za náš sbor tuto soutěž spoluorganizuje a stará se o oficiální webové stránky. A nesmíme zapomenout na technickou četu, časomíru a celou partu od občerstvení, která se za celý víkend také nezastavila.