Oficiální předání hasičské zbrojnice a DA VW Crafter

V sobotu 24. srpna 2019 proběhla před hasičskou zbrojnicí velká sláva, která odstartovala "víkend s lišovskými hasiči". Počasí se nám mimořádně povedlo a přišla se podívat i spousta našich příznivců.

V 16:00 hodin byl slavnostní nástup. Po předání hlášení velitele sboru Josefa Mošnera přivítal všechny návštěvníky náš starosta sboru Jaroslav Pešek. Poté předal slovo svému synovi Jardovi, který celou slávu uváděl a měl skvěle připravenou a zorganizovanou. 

Jako první byla na pořadu dne gratulace Daně Strnadové k jejímu jubileu a také předání daru pro našeho nejvýznamnějšího sponzora Františka. Poté proběhla ukázka našeho 70 let starého praporu a představení zbrusu nového. Praporečníci Petr Hořejší s Pepíkem Benešů rozvinuly starý prapor a Jarda k němu řekl něco z jeho zajímavé historie. Poté napochodovali noví praporečníci. Prapor je překrásný, z jedné strany je vyobrazena naše koňská stříkačka Smékal, z druhé pak znak SDH Lišov.

Poté Jarda zabrousil do historie našich zásahových vozidel. Z rukou místostarosty pana inženýra Otakara Chlouby přebral starosta symbolické klíčky od "nového" dopravního automobilu VW Crafter, čímž byl oficiálně předán městem do užívání. Tonda pak s autem vyjel z garáže, aby si ho všichni mohli prohlédnout. Pan Chlouba si pak vzal slovo, drží nad námi hasiči ochrannou ruku a hodně nám pomáhá, za což mu patří náš velký dík.

Poslední, ovšem nejvýznamnější částí programu bylo oficiální předání nově zrekonstruované zbrojnice. Jarda měl opět připravený průřez historií sboru. Následovalo předání pamětních medailí těm našim žíjícím členům, jenž v roce 1977 tuhle budovu sami stavěli. Dostavili se pouze čtyři z devíti - Petr Hořejší, Václav Vávra a bratři František a Josef Dvořákovi. Pátým je samotný starosta sboru, ale v nastalém zmatku se na něj zapomnělo, tak to dostal ihned po slávě. Jakmile byla přestřižena slavnostní páska, zvedla se vrata garáží a vyjely všechny tři cisterny ven. Tím byla celá sláva oficiálně ukončena a lidé si mohli zbrojnici prohlédnout. Jarda navíc roztřídil podle let staré fotky a navěsil na nástěnky, což bylo pro všechny nejzajímavější, protože sborem prošlo za ta léta opravdu obrovské množství hasičů - ať už v dospělosti nebo v dětství a kdekdo na nich poznal sebe či své blízké.

Pro děti jsme měli připraveny na sousedním pozemku zajímavé hry o ceny, takže si mohly vyzkoušet netradiční přechod bažiny, cestu zručnosti s pálkami či běh se žebříkem, stříkání na plechovky, srážení kuželek hadicí a největší zájem byl o disciplínu "železný hasič". O zábavu se nám až do nočních hodin starala úžasná NEzávislá ŠUmavská KApela. Chtěl bych poděkovat všem hasičům a hasičkám, kteří se podíleli na přípravách a úklidu zbrojnice. A největší dík patří právě Jardovi Peškovi ml. za skvělou organizaci.

Náš dík patří také redaktorovi serveru Požáry.cz, jenž se celé akce zúčastnil a pořídil spoustu krásných fotek, úžasné video i záběry z dronu. Celý článek si můžete prohlédnout zde.

Bohužel v tento slavnostní den došlo i k jedné velmi smutné události. Jeden z našich nejvýznamnějších členů Jaromír Smékal, jemuž nikdo neřekl jinak než "Miga", dnes odpoledne po krátké a velmi agresivní nemoci zemřel. Všichni na něj vzpomínáme.