Rozsáhlý lesní požár Velechvínské polesí 13.-14. března 2022

Jeden z nejsložitějších a fyzicky nejnáročnějších zásahů za poslední léta nás čekal v neděli 13. března 2022. Poplach byl naší jednotce vyhlášen za úplné tmy ve 20:14 hodin, vyjely všechny tři cisterny do obce Kolný, kde čekal oznamovatel, správce lesa, který nás navedl k požáru uprostřed rozhlehlého Velechvínského polesí. 

Naše jednotka přijela na místo jako první, za námi dorazili cisterny z HZS České Budějovice, Ševětín a Hluboká nad Vltavou. Byl ohlášen požár cca 100 x 100 metrů, ale během průzkumu bylo zjištěno, že požár je rozšířen mnohem dál. V lesích je extrémní sucho, posledních pár dní byl i silný vítr. Zpětně jsme pomocí satelitní mapy změřili, že hořelo v prostoru 500 x 750 metrů, tedy cca 37,5 hektaru.

Hned od silnice byl vidět obrovský plamenný požár ve vysokém lese, při průzkumu ale zjištěn požár nízkého a velmi hustého výmladkového lesa táhnoucí se do obrovské dálky, což byl mnohem závažnější problém. Prvním úkolem naší jednotky bylo ustavení hlavní techniky tak, aby okolo mohly projíždět další cisterny k dálkové dopravě vody a odkud bude nejefektivnější vést hasební práce. Na místo byly usazeny cisterny MAN a TATRA 815-7 jako hlavní základna, místo bylo osvětleno stožáry. Čerpací stanice byla nakonec zvolena v Lišově u naší hasičské zbrojnice.

Velení zásahu bylo rovnou rozděleno na úseky. Během pár desítek minut byly ze všech naši aut vytahány všechny hadice!!! Vedení se táhlo do dálky 500 metrů, cestou byly tři rozdělovače a roztaženo celkem pět hasebních proudů. S velkým úspěchem jsme vyzkoušeli hašení pomocí úzkých hadic "D". Když se konečně podařilo dostat doprostřed lesa terénní speciál HZS ČB Renault Camiva, byla z tohoto našeho vedení ještě doplňována tato cisterna, z ní pak vedly další proudy. Na pomoc nám přijížděli další členové naší jednotky, kteří střídali vyčerpané hasiče z první vlny.

Po půlnoci byl požár lokalizován natolik, že už se viditelně nešířil. Velitel zásahu velmi rozumně rozhodl, že rozsáhlé dohašování bude lepší provádět až za světla a na místě ponechal pouze jednu svou cisternu, ostatní jednotky včetně naší byly staženy domů k načerpání sil na druhý den. Na základnu jsme se vrátili kolem jedné hodiny v noci, doplnili jsme auta a kolem půl druhé se šlo spát.

Velitel zásahu 13.3.2022: Mirďa

Osádka MAN: Mates, Dorďa, Plešoun, Honza P., Tomáš K.

Osádka TATRA 815-7:​ Strny, Siky

Osádka TATRA 815:​ Jirka V., Tomáš

Posily:​ Mošny, Hanz, Šusťa, Herďák, Venca

Nespali jsme dlouho, poplach na našich mobilech nás vzbudil hned po sedmé hodině, tedy poté, co se v Budějovicích vystřídala směna. Předem jsme byli domluveni, kdo musí do práce a kdo může jet.

Dohašovací práce probíhaly v součinnosti s HZS ČB po celý den. Tatry se točily do Lišova jedna za druhou. Strny se dostal doprostřed lesa dvakrát i s Tatrou "sedmičkou", aby doplňoval Camivu, což chtělo opravdu velkou dávku zručnosti (hlavně se tam otočit!), ale pak tam bylo nataženo vedení od silnice. Bylo nataženo několik proudů a prolévána skrytá ohniska požáru. Během jedné jízdy prasklo zadní kolo staré Tatry 815, naštěstí se nic vážného nestalo.

Během celého dne docházelo ke střídání hasičů i velitelů, zajišťováno stravování a doplňování materiálu pomocí VW Crafter. 

V 17:00 hodin bylo požářiště předáno už pouze naší jednotce, neboť v okolí ČB bylo několik jiných lesních požárů a profesionální jednotku bylo třeba stáhnout do zálohy. Navečer dorazil k poslední kontrole správce lesa a společně s velitelem zásahu byla pomocí termokamery vyhledána a dohašena poslední skrytá ohniska požáru. Za konzultace vedení HZS byla na OPIS nahlášena likvidace požáru ve 20:45 a místo předáno správci lesa. Na místě byly dvě kubíkové nádrže s vodou a nařízen dohled 24 hodin. Ráno telefonicky potvrzeno, že doutná už jenom pár místeček a ty budou uhašeny kýbly s vodou. Zásah definitivně skončil. Doplnili jsme alespoň základní hadice (použili jsme všechny hadice ve zbrojnici) a šlo se spát.

Velitelé zásahu 14.3.2022: Fanďák, Mirďa, Tomáš

Zasahující hasiči a řidiči: Strny, Mates, Jirka V., Dorek, Dorďa, Tomáš K., Jára, Mošny, Hanz, Šusťa, Herďák, Fráňa, Venca​ (snad jsem na nikoho nazapomněl).

V úterý navečer během pravidelného hasičáku nás čekala spousta práce, musely jsme umít a pověsit všechny hadice, měli jsme jich plnou věž. Také bylo třeba dotankovat naftu, doplnit vodu na pití, umít auta apod.

Během zásahu se na místě vystřídala velká část členů naší jednotky. Z našich cisteren bylo za oba dny spotřebováno 174.720 litrů vody (celkovou spotřebu ostatních jednotek nevíme) a celkem na všech čtyřech vozidlech JSDHO Lišov bylo najeto přes 400 kilometrů. Ale na závěr jsme mohli u pivka konstatovat, že jsme to zvládli perfektně. Díky všem. Tomáš.