Odstranění uniklého motorového oleje

Odstranění uniklého motorového oleje

sobota 11. listopadu 2023


Na žádost starosty města Lišova provedla naše jednotka odstranění uniklého motorového oleje z pozemní komunikace a chodníku v blízkosti křižovatky ulic Nová a Čechova v Lišově. Olejová skvrna měla velikost přibližně 3x3 metry. K odstranění byl použit sorbent typu Vapex v množství dvou 10 litrových pytlů. Olejová skvrna byla Vapexem zasypána a po jeho absorbování byl nasycený sorbent z komunikace zameten a odvezen. Únikem látky nedošlo k poškození životního prostředí. Zdrojem úniku bylo pravděpodobně vylití kanystru s motorovým olejem neznámou osobou při jeho vyhození do sběrné popelnice na rostlinné tuky a oleje, kam tento olej bohužel stejně nepatří.

Velitel zásahu: Strny

Osádka MAN: Fanďák, Tom K., Jirka H.