Dva požáry ihned za sebou - Hvozdec a Sosní

Požár haldy bordelu Hvozdec a požár chatky Sosní

neděle 5. listopadu 2023


V 16:23 odpoledne byl vyhlášen na podnět starosty obce Hvozdec poplach naší jednotce k požáru haldy bordelu. Vyjeli jsme s dvěma cisternami MAN a Tatra 815-7. Jednalo se o odpad určený ke spálení, který ale z nějakého důvodu nekontrolovaného důvodu vzplál. Vzhledem k velmi silnému větru bylo rozumné oheň uhasit, aby nedošlo k jeho rozšíření na nedaleký les. Zásah probíhal pomocí jednoho vysokotlakého a jednoho C proudu. Po úplné likvidaci byla z cisterny Tatra doplněna voda do MANu, zbytek Strny standardně vylil do pole, aby ho náhodou rozkymácená poloviční nádrž nepřevrhla během jízdy. A tentokrát to byla smůla.

Naše jednotka se vracela jako první s cisternou MAN zpátky na základnu, když nás u Slabce napřímo oslovil operační důstojník, že hoří chata v Dolním Miletíně s možnou osobou uvnitř. Okamžitě jsme vyrazili na místo, přičemž bylo upřesněno, že chata leží u mostu přes Miletínský potok mezi Štěpánovicemi a Sosním. Na tomto místě už jsme jednou byli, takže jsme věděli, o co se jedná. Vyžádal jsem si vyhlášení nového poplachu pro naši jednotku, aby vyjela druhá cisterna Tatra 815, neboť Strny s novou Sedmičkou byl bez vody a jel ke zbrojnici dotankovat. Obdivuji kluky vzadu v MANu, ihned po vyhlášení poplachu se dva začali oblékat do dýchacích přístrojů, ale pak jsme se domluvili, že Honza P. bude jako zdravotník a ve stísněném prostoru si postroj mezi sebou přehazovali. Zvládli to na jedničku, byli jsme na místě během chvilky, ale kluci byli připraveni okamžitě zasahovat.

Chata byla v plném plamenu, šlehaly z ní třímetrové plameny. Vedle chaty byl ohlašovatel požáru, který zachraňoval muže, jenž chatu obýval. Okamžitě začala předlékařská pomoc a vzhledem k ožehnutý vlasům (a nedávnému školení právě od Honzy P.) jsem si vyžádal příjezd ZZS. Prvotní zásah byl veden vysokotlakým proudem, nad chatou vedly dráty vysokého napětí, což se ukázalo ihned po osvětlení požářiště z MANu, který stál na mostě. Po celou dobu zásahu jsme používali termokameru. Hlídce Policie ČR dán úkol, aby nechala zprůjezdněnou tuto část komunikace, aby mohla přijet sanitka. Ta dorazila cca 10 minut po nás. Velkou komplikací bylo totiž uzavření silnice mezi Sosním a Štěpánovicemi z důvodu probíhající stavby obchvatu, což nikdo z nás předem nevěděl a bohužel to nevěděly ani navigace map, takže naše Tatra dojela do Štěpánovic a tam se musela otočit a jet zpět. Jako první tedy dorazila na místo jednotka SDH Štěpánovice, která dostala za úkol rozvinout klasické vedení s proudem C. Pak následovaly dvě cisterny HZS Třeboň a naše dvě Tatry. To už jsme ale nahlašovali lokalizaci požáru. Konstrukce chaty držela a nemusela se násilně rozebírat, všechna skrytá ložiska byla nalezena pomocí termokamery. Poté probíhala asistence vyšetřovateli příčin vzniku požáru. Jednotka se vrátila na základnu ve 20:15.

Velitel zásahu: Tomáš

Osádka MAN: Mates, Honza P., Dorďa, Šusťa, Tom K.

Osádka Tatra 815-7: Strny, Jirka H., Kuba

Osádka Tatra 815: Fanďák, Dorek