Požár kontejneru Hůry

K požáru velkoobjemového kontejneru plného starých hadrů byla povolána profesionální jednotka HZS České Budějovice spolu s naší jednotkou z Lišova. Operační středisko vyslalo obě naše velké cisterny Tatra 815-7 a Tatra 815. MAN zůstal na základně.

Černý kouř byl patrný už z Lišova. Požár byl hlášen z firmy zabývající se tříděním a likvidací odpadů, což pro nás nevěstilo nic dobrého. Naštěstí hořel opravdu pouze jeden velký kontejner, který zaměstnanci firmy ještě dokázali pomocí své techniky vyvézt ven, takže nechytly vnitřní prostory firmy. 

Asi tři minuty před námi dorazila na místo jednotka HZS, která okamžitě nasadila k likvidaci smáčedlo a jeden proud "C", takže se požár podařilo rychle uhasit. Naše jednotka nezasahovala a po chvilce se vrátily obě cisterny zpět na základnu.

Velitel zásahu: Dorek

Osádka TATRA 815-7:​ Mates, Fanďák, Honza P. 

Osádka TATRA 815:​ Jára, Henry, Tomáš