JSDHO LišovJednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Lišov (dále jen JSDH) kategorie III/1 je samostatným uskupením zřízeným městem Lišov. Veškeré zásahové vybavení, výjezdová auta i budova je v majetku města Lišov. V okamžiku vyhlášení poplachu vyjíždí členové jednotky jako zaměstnanci města Lišov, nikoliv jako členové SDH. Člen jednotky musí mít podepsanou smlouvu s městským úřadem, platnou zdravotní prohlídku a musí projít povinnými školeními, teprve pak je pojištěn.

V současné chvíli má jednotka 25 členů. Všichni vykonávají tuto práci ve svém volném čase a nebo na úkor svého zaměstnání. Velitelem JSDH Lišov je od jejího zřízení Václav Irmiš, jenž zajišťuje většinu komunikace s městským úřadem i Hasičským záchranným sborem ČR (dále jen HZS) v Českých Budějovicích, kam naše jednotka svým působením spadá. Zástupcem velitele jednotky a hlavním velitelem při většině výjezdů je Theodor Matouš st. Jednotka má v současnosti ještě tři proškolené velitele družstev, kteří v případě výjezdu mohou velet zásahu - Tomáše Strnada, Milana Mošnera a Jana Strnada.

JSDHO Lišov - CAS 25 LIAZ 706Podobným školením jako velitelé jsou každoročně podrobeni i strojníci jednotky. V současnosti máme ve stavu 8 strojníků hasičských cisternových aut - Jaroslav Pešek, Jan Herda, Jan Strnad, Miroslav Hradil ml., Zdeněk Kubata, Jaromír Smékal, Jiří Herda, Petr Matouš. 

JSDHO Lišov - CAS 32 TATRA 815JSDH Lišov funguje v rámci poplachového plánu Jihočeského kraje v systému JPO 3. Máme povinnost vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu. Díky sehranému týmu vyjíždí první vozidlo většinou do pěti minut. Poplach je v poslední době vyhlašován většinou pouze pomocí mobilních telefonů, siréna se zapíná až v okamžiku pokynu místního velitele výjezdu na krajské operační středisko. Kromě příchozího horovu AMDS přichází ještě doplňující SMS s konkrétními údaji. Z toho vyplývá, že musíme mít svůj mobilní telefon ve dne i v noci zapnutý a u sebe, jinak se o poplachu ani nedozvíme.

JSDHO Lišov - IFAVybavení jednotky se rok od roku lepší zejména díky státním a krajským dotacím. Velmi nás podporuje také samotné město Lišov. V roce 2006 se nám podařilo získat nový zásahový cisternový automobil CAS 16 MAN. Je to naše nejvytěžovanější auto, neboť je vybaveno vším potřebným jak k požárům, tak k technických zásahům. Mezi nové vybavení tohoto auta, které jsme do té doby v jednotce neměly, jsou například dýchací přístroje Pluto, žárové a chemické obleky, vysokotlaký proud, přetlaková ventilace, elektrocentrála, motorová pila aj. 

JSDHO Lišov - CAS 16 MANDruhým nejdůležitějším zásahovým vozem u nás je CAS 32 TATRA 815, cisterna o obsahu 8200 litrů vody. Třetím vozem, jenž je využíván zejména k výcviku a přepravě osob je IFA, původně určena zejména k technickým zásahům. Posledním čtvrtým nákladním vozem byl až do května 2013 CAS 25 LIAZ 706, stařičká cisterna s nádrží na 3500 litrů vody. Město Lišov ji prodalo do obce Soběnov z důvodu nevyužitelnosti, vysokých nákladů na opravy a pojistky. 

Naše jednotka má ročně přibližně 15 - 30 výjezdů všeho druhu. Vyjíždíme zejména k požárům, ale jsme vybaveni i na záplavy, vytopené sklepy, polomy, osvětlování či jinou technickou pomoc. Výjimečně jsme povolání z HZS na asistenci u dopravní nehody. Naším krédem je vystupovat profesionálně. Věřím, že se nám to daří a že máme jak mezi občany města Lišov a přilehlých obcí dobrou pověst, tak i mezi profesionálními hasiči z Českých Budějovic a Třeboně, kterým nejčastěji pomáháme.

V níže uvedených kategoriích naleznete archiv všech zaznamenaných výjezdů seřazený podle let. Tento soupis pravidelně doplňuje a aktualizuje Jan Strnad, který se stará i o náš hasičský mail. V případě jakéhokoliv dotazu se na něj mailem obraťte.

Tomáš Strnad

Zásahová jednotka JSDHO Lišov