Hasičský ples 2019

Jak už jsem psal u výroční schůze, celá budova kulturního domu prošla rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí, a proto se společenské akce v Lišově na dva roky téměř zastavily. Sál i veškeré zázemí jsou ale moc pěkné, domluva se zástupci města je skvělá a tak jsme se do toho pustili jako první organizace ze všech s vervou. A zájem o náš ples nás velmi příjemně překvapil.

Pro nejodvážnější lišovské hasiče začíná tahle kulturní akce už o týden dřív "cestou statečných". To se totiž chodí na hasičský ples osobně zvát celý Lišov. Starousedlíci to znají, ale pro nově přistěhované občany to bylo docela překvapení. V praxi to znamená, že se celá parta hasičů rozdělí do několika skupin po dvou, každá dostane za úkol obejít předem rozdělené ulice a osobně předat pozvánku na náš ples. Kdo měl zájem, mohl si rovnou zakoupit zlevněnou vstupenku. Děkujeme všem občanům města Lišova, kteří si vstupenku zakoupili, i když předem věděli, že na ples nepůjdou. Moc si toho vážíme, přispíváte na chod našeho sboru, zejména na činnost dětského oddílu a sportovních družstev. Výdělek ze plesu a sběr šrotu jsou totiž hlavními nezávislými příjmy SDH Lišov. 

Samotný ples pak proběhl v sobotu 19. ledna od 20:00. Celé odpoledne jsme připravovali sál, doplňovali místa na sezení a zdobili tombolu, jež nakonec čítala nádherných 600 cen. A pak to všechno vypuklo. Jelikož je celý sál nově nekuřácký, rozdávali jsme každému pásku na ruku, aby mohl chodit volně ven. Od sedmi hodin se sál plnil, všechny stoly byly předem obsazené jak v sále, tak na balkónech i v salónku, jediná volná místa se našla ještě v restauraci. Již ve čtvrt na devět byla tombola vyprodána a její vydávání trvalo asi dvě hodiny. Kromě sponzorských darů do tomboly kupujeme sami spoustu cen včetně hlavní ceny (letos televize) a uzenin, o které je tradičně velký zájem. Ale vše proběhlo maximálně v pohodě a mohli jsme se jít bavit. 

Naše dlouholetá osvědčená kapela Second Service Band hrála jak o život a všichni se bavili. Taneční sál byl narvaný k prasknutí. Nový dlouhý bar na sále byl věčně obležený stejně jako bar v restauraci a na balkónu. Bez nějakých problémů se přehoupla půlnoc a poslední písně dohrály okolo třetí hodiny. Ve čtyři se sál zamykal. Zážitky jsme si pak mohli vyprávět během nedělní odpolední brigády, kdy se muselo odvozit a odnosit spousta židlí, stolů, výzdoba sálu apod. Ale všichni se shodli, že se nám bál moc povedl a návštěvníci byli spokojení.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem, kteří se na organizaci našeho plesu podíleli. Zejména tedy všem sponzorům, kteří nám na ples přispívají formou daru do tomboly. Jejich seznam najdete níže. Dále bych rád poděkoval vedení města Lišov, celému kolektivu z restaurace Česká koruna (obzvláště Alešovi), kapele Second Service Band, hlídací agentuře aj. A osobní poděkování pak naší Jitušce, jenž po zesnulém Honzovi Strnadovi přebrala funkci "kulturní" a o celý ples se starala. Tak zas za rok.