Svěcení nového hasičského praporu SDH Lišov

V neděli 25. srpna 2019 proběhla v kostele sv. Václava v Lišově mše, v rámci níž nám náš pan farář Marcin Krzysztof Chmielewski posvětil nový hasičský prapor a požehnal novému zásahovému vozidlu VW Crafter.

Ráno jsme se sešli v osm hodin před kostelem a slavnostně nastoupili i s praporem do kostela. V průběhu mše pak pan farář moc pěkně povídal o hasičích. Poté jsme v kostele předvedli nový prapor. Z jedné strany je vyobrazena naše historická stříkačka Smékal umístěná v lišovském muzeu, na druhé straně pak znak SDH Lišov (se starým lvem). Poté ho pan farář posvětil, aby nad námi svatý Florián držel ochrannou ruku při veškeré naší činnosti. Kmotry si pak nastoupili do zástupu a Marký připla k praporu první stuhu.

Po mši v kostele jsme všichni vyšli před kostel a tam se odehrála druhá sláva - požehnání novému zásahovému automobilu VW Crafter. Největší radost nám ale pan farář udělal, když svolil svézt se v něm. Modré majáky se rozblikaly, siréna rozhoukala. Je pravda, že se při odjezdu trochu bál, ale to my při výjezdu někdy také. Naštěstí se vše odehrálo bez problémů a v pořádku se vrátili před kostel. Ačkoliv jsme to udělali už na místě, přesto bych panu faráři tímto ještě jednou moc poděkoval za všechny zúčastněné hasiče a hasičky.

Starý prapor SDH Lišov sloužil věrně 70 let, o jeho zajímavé historii se zde.

Historie lišovského hasičského praporu

Založením Sboru dobrovolných hasičů v Lišově u Českých Budějovic a složením slibu spolu se schválením stanov 6. června 1875 započal sbor svou činnost. V roce 1883 se sbor stal členem 1. české hasičské jednoty na jihu českém ve Velešíně. V roce 1898 přechází sbor do župy Rožmberk v Třeboni, kde je členem až do 7. února 1905 kdy vzniká Okresní župa hasičská Lišov č.127. V roce 1914 měla župa 18 sborů a v roce 1939 dokonce 23.

9. července 1939 župy zanikly a sbory Trocnov, Hluboká, Budivoj a Lišov byly zařazeny do Okresní hasičské jednoty České Budějovice č. 62. Ta si objednala právě tento prapor, ale až v roce 1948 u firmy Prokop ve Starboři u Náchoda.

Starosta sboru Lišov Václav Jasan a František Johanus z Hůr byli pověřeni jednáním v Praze o vhodném nápisu a složení barev včetně symbolů, které budou zdůrazňovat hasičské poslání. Bylo rozhodnuto, že každý sbor obvodu složí půjčku 600 Kč, která bude vrácena po slavnosti praporu. Jednota ze svých financí dala 3 500 Kč. Celkem bylo od sboru vybráno 9 600 Kč. Lišovský sbor doplatil 4 511 Kč.

8. května 1949 došlo ale ke zrušení OHJ ČB č. 62 a bylo stanoveno, že prapor pro věčné časy zůstane v Lišově. Pokud by slavnost rozvinutí praporu finančně zklamala, lišovský sbor vyplatí půjčky ostatním sborům.

Slavnostní rozvinutí praporu proběhlo v neděli 5. června 1949 na náměstí v Lišově. Při této slavnosti byl předveden cvičný poplach a přehlídka všech sborů. Prapor byl vysvěcen v chrámu sv. Václava v Lišově děkanem Aloisem Střelečkem.

Svěcení praporu byly přítomny kmotry, které se finanční částkou podílely na zakoupení praporu. Bylo jich 24 a jsou vlastnoručně podepsány na krásně zdobené listině. Kmotrami praporu byly v roce 1949 tyto hasičky:

Pavla Chmelová, Růžena Havlová, Božena Kašparová, Marie Karpiánusová, Alba Češková, Růžena Jasanová, Marie Bohoňková, Julie Egerová, Anděla Čertíková (Velechvín), Františka Pincová, Marie Štěchová (Velechvín), Růžena Kašparová, Pavla Petrová (Hůrky), Anežka Bezděková, Anna Tájková (Hrůtov), Marie Štíchová, Kateřina Tájková (Hrůtov), Kateřina Bláhová (Zvíkov), Anna Fáberová, Marie Landová (Červený Újezdec), Kateřina Běhounková, Marie Fraňková (Sosní), Věra Vávrová, Marie Bouchalová a Marie Vávrová.                     

Od tohoto dne lišovský sbor přechází pod Okresní hasičskou jednotu v Třeboni do VIII. okrsku. V roce 1950 dochází k přejmenování sborů dobrovolných hasičů na "místní jednoty Svazu českého hasičstva" (MJ SČH). Tento název vydržel pouze do 1. ledna 1953, kdy byly jednoty přejmenovány na Československý svaz požární ochrany (ČSPO).

Další významnou změnou prošel náš sbor v roce 1960, kdy vznikl nový okres České Budějovice a náš sbor převzal pod svoji správu jako obvod č. 6 Lišov. Koncem roku 1968 byly místní jednoty ČSPO přejmenovány na základní organizace Svazu požární ochrany (ZO SPO). Poslední významnou změnou z 2. prosince 1990 bylo schválení názvu "Sbor dobrovolných hasičů" a znovuobnovení okrsků a obvodů. Od roku 1995 má Lišov v obvodu č. 6 dva okrsky (14 a 15) a tvoří ho 18 sborů stejně jako v roce 1914.

V roce 1998 se sbor rozhodl o zrestaurování praporu. Tohoto úkolu se ujala hlubocká restaurátorka p. Ludmila Domínová a musíme uznat, že se to vydařilo. Po padesáti letech byl 6. června 1999 prapor znovu vysvěcen naším česteným členem sboru panem farářem Jindřichem Strabergerem.

Svěcení praporu proběhlo za i přítomnosti dvou kmoter z roku 1949 paní Marie Štíchové a Marie Fraňkové. Novými kmotrami se pak staly: Petra Matoušová, Markéta Pouzarová, Erika Hándlová, Petra Jirků, Iva Mošnerová, Dana Strnadová, Jana Bajerová, Jana Hanzalová, Vlaďka Irmišová, Petra Tvrzická, Jaroslava Falcová, Jitka Hradilová, Dana Strnadová ml. a Lenka Matoušová

Ještě určitě stojí za to uvést praporečníky našeho sboru. Od roku 1949 jím byl František Štícha, po něm následovali František Ježek, Jan Ježek, od roku 1965 Jan Frolík, od 1975 František Klojda a posledním byl František Kovařík.

Co dodat závěrem? Uplynulo 70 let a prapor je poznamenán zubem času. Sloužil při slavnostních událostech stejně jako doprovází naše členy na poslední cestě. Nyní nás čeká důstojně ho vystavit v naší zbrojnici tak, aby se nerozpadl, vymýšlíme pro něj hermeticky uzavřenou vytrýnu. A "do boje" se vydá prapor nový. 

S pozdravem "Vlasti zdar, ohni zmar" Jarda Pešek

Nový prapor vyráběla firma Anna Pavlišová - strojní výšivky z Českých Budějovic, je překrásný, stál 45.000 Kč vč. DPH, stuha 2.500 Kč. Obrovské poděkování patří i Slávovi Hellerů za úžasný kovový znak sboru na vrcholu žerdi.

Bylo pozváno 27 kmoter praporu, jejich seznam najdete na přiloženém glejtu. Zatímco první kmotry prapor vykoupili od ostatních sborů hasičské jednoty, dnes je tato funkce spíše symbolická. Přesto nám to udělalo radost, že se jich sešlo tolik. Navíc jsou to všechno hasičky, které v našem sboru fungují a nebo v minulosti fungovaly. Všem kmotrám i ostatním zúčastněným děkujeme.