Výroční valná hromada SDH Lišov 2019

V sobotu 14. prosince 2019 proběhla v kulturním domě tradiční výroční valná hromada SDH Lišov. Zúčastnila se jí většina našich dospělých členů, takže sál byl více méně plný. Za město Lišov dorazil opět místostarosta Ing. Otakar Chlouba a Mgr. Ing. Pavla Pivoňková Vaňková. Za okresní sdružení nás přijela navštívit Lída Vlášková. Přijeli i zástupci sborů ze Zvíkova, Štěpánovic, Vlkovic a Miletína.

Program začal uctěním památky našich zesnulých bratrů a sester. Každý si vzpomněl zejména na našeho milého "Migu" Jaromíra Smékala, jenž tady ještě loni přebíral zcela zdráv ocenění a je dokonce na úvodní fotce loňské valné hromady. A další ztrátou byl samozřejmě i legendární "Kos" Pepa Klabouch.

Hlavním programem byly zprávy všech funkcionářů a hostů. Moc pěknou a vtipnou zprávu měl připravenou Míra za výjezdovou jednotku, kde zmínil ty nejvýznamnější akce letošního roku, neboť jsme měli nejvíce výjezdů v historii. A to včetně takových unikátních zásahů jako akce "Hledá se děda". Rozptýlení mezi zprávami pak přinesla scénka oddílu starších žáků o jejich podzimním výletu.

Nezapomnělo se ani na předávání pamětních medailí těm starším členům, kteří stavěli hasičskou zbrojnici a nebyli na slavnostním otevírání. A pak sláva největší - oficiální předání nejvyšších funkcí. Náš dosavadní starosta Jaroslav Pešek i dosavadní velitel SDH Josef Mošner po několika desítkách let složili své funkce a předali je novému vedení. Oba jsou i nadále čestnými členy výboru a Jarda je čestným starostou. Oběma spolu i s jejich manželkami Jaruškou a Naďou byly s velkým díkem, potleskem a uznáním všech předány dary. Novým starostou se stal Jaroslav Pešek ml. a velitelem Václav Irmiš, velitel JSDHO.

Následovalo usnesení valné hromady, kde byli mimo jiné potvrzeni v rámci řádné volby do výkonného výboru její členové, novým členem VV se stal Jan Plecer. A Dorek Matouš ml. byl navržen jako delegát do krajských voleb. A pak se už všichni pustili do jídla a pití. K poslechu i tanci hrála kapela a všichni si večer náramně užili.