Náročné čerpání vody - dva noční zásahy

Čerpání vody - dva noční zásahy

3. - 4. února 2023


Jednotka zasahovala ve dvou rodinných domech v ulici Větrná , kde došlo k zatopení sklepních prostor, pravděpodobně kvůli ucpání kanalizace v blízkosti křižovatky ulic Větrná x Lomená, kam je svedena odpadní a dešťová voda z výše uvedených objektů. Jednotka provedla odčerpání vody ze sklepů obou domů a následně monitorovala opětovný přítok vody. Jelikož voda do sklepů neustále přitékala, došlo po rozhodnutí VZ prostřednictvím KOPIS HZS JčK k povolání pracovníka Čevaku. Poté se jednotka pokusila vyčistit zanesenou kanalizaci. Toto se jednotce nepodařilo. Následně se na místo dostavili pracovníci Čevaku a pokračovali ve spolupráci s jednotkou v čistění kanalizace. Ve 22:45 došlo k ukončení těchto činností, jelikož ani ve spolupráci s Čevakem a potížím jejich speciální techniky, nedošlo k nápravě odtoku kanalizace. Na místě zasahu se nacházel pracovník MěÚ Lišov, který byl srozuměn o stavu odtoku kanalizace v ulici Větrná. Jednotka provedla opětovné odčerpání vody ze zatopených sklepů a provizorně zacpala nalezené přítoky pytly s pískem. Uživatelé objektů, kde jednotka zasahovala, byli ze strany VZ poučeni, aby monitorovali přitékající vodu a pokud by došlo k opětovnému zatopení, aby opětovně volali linku 150.

Jednotka byla na stejné místo poslána po velice krátkém spánku dvou hodin. Opětovně odčerpala vodu ze zatopených sklepů a následně uživatelům poškozeného objektu zapůjčila 1x kalové čerpadlo a 2x hadice "C". Uživatelé poškozeného objektu po vzájemné dohodě s VZ pokračovali v odčerpávání přitékající vody samostatně. Zapůjčené prostředky byly následně vráceny jednotce.

Velitel 1. zásahu: Fanďák

Osádka MAN: Jirka V., Tom K., Šusťa, Dorďa, Venca H.

Osádka Tatra 815-7: Strny, Míra

2. zásah: Jirka V., Tom K.