Pořízení nové velkokapacitní cisterny CAS 30 Tatra 815-7 z programu IROP

V rámci IROP – výzva č. 19 – Technika pro IZS – SC 1.3 získalo město Lišov finanční prostředky na realizaci projektu „Pořízení velkokapacitní cisterny, Lišov“, CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000058. Díky těmto prostředkům převzali dobrovolní hasiči Lišov na konci listopadu 2017 nové hasičské vozidlo. Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku v provedení pro velkoobjemové hašení s velkokapacitní nádrží na nekontaminovanou vodu, vysokotlakou částí požárního čerpadla a s výkonnou asanační lištou. Toto vozidlo je určeno především k nasazení při hašení rozsáhlých lesních požárů, v extrémně náročných terénních a prostorově omezených podmínkách, zajišťování požární vody k hašení (dálková doprava, kyvadlová doprava), nouzové zásobování užitkovou vodou či pomoc objektům kritické infrastruktury chlazením vodou. Jedná se o modifikaci požárního automobilu s označením „CAS 30/9000/540 – S 3 VH“ podle TP-STS/01A-2011, část I, vydanými MV-GŘ HZS ČR (dále jen „CAS“).

Úspěšnou realizací projektu je zvýšena připravenost složky IZS – Jednotky SDH města Lišov k řešení a řízení rizik a katastrof, k přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Hlavním cílem projektu byla modernizace techniky JSDH Lišov a s tím související lepší připravenost jednotky pro rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí. Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením nové velkokapacitní CAS.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • Ochrana majetku
  • Ochrana infrastruktury zajišťující fungování oblasti
  • Ochrana životního prostředí
  • Zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti JSDH Lišov
  • Zvýšení vybavenosti základních složek IZS
  • Zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů
  • Zlepšení komunikace při zásahu mezi jednotlivými cílovými skupinami
  • Pokrytí extrémně náročných terénních podmínek
  • Zvýšení účinnosti hašení

Výše uvedený hlavní cíl a specifické cíle jsou plně v souladu se specifickým cílem Integrovaného regionálního operačního programu 1.3, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Projekt je zaměřen na zajištění připravenosti prostřednictvím modernizace techniky u základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v území se zvýšeným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky.

Hlavním výstupem / výsledkem projektu bylo pořízení jedné velkokapacitní CAS pro JSDH Lišov. Jednotka SDH Lišov působí v ORP České Budějovice, jejíž správní území je vyhodnoceno jako území se zvýšeným výskytem extrémního sucha a mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Cíle projektu jsou tak zcela v souladu se specifickým cílem 1.3 IROP. 

Podobné články:

Filtrovat podle štítků:

Sněhová kalamita - pět výjezdů
Předchozí

Sněhová kalamita - pět výjezdů

Přidat recenzi
Celkem pět výjezdů měla naše jednotka od 6. do 7. ...
Číst více
Požár dodávky Kolný
Další

Požár dodávky Kolný

Přidat recenzi
Požár dodávky na okraji lesa u obce Kolný řešila n...
Číst více